Hyresgäster

1A Moelven Skog AB Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-5567121
1B Molkoms Bruk 660 60 Molkom 0706-415026
2A Ove och Gunvor Ohlsson Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 0553-109 02
2B Inge Johansson Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-3131485
3 Kyltjänst i Molkom Box 1 660 60 Molkom 0553-101 00
4A   Annas Bilar Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 054-777 27 37
4B  Annas Bilar Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 054-777 27 37
4C  COMC Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-5812285
5 Ledig
6 Ledig Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
7A Saltat Grus Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
7B Sten Flis Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
8A Molkoms Bruk Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026

8B

Johnnys Snickeri

Gårdsvägen 18 660 60 Molkom 070-5609864
8C Molkoms Bruk Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
9A Per Olsson Skolgatan 6 660 60 Molkom 0553-414 74
9B Per Olsson Skolgatan 6 660 60 Molkom 0553-414 74
10A Jimmy Nyström

Upperudsvägen 2A

660 60 Molkom 0733-870 259
10B Marcus Olsson Skogsbacken 16 660 60 Molkom 070-6492714
10C Leif Werme Hedås 660 60 Molkom 070-3428880
11b Kjell Persson Pilgatan 4 660 60 Molkom 070-5710730
11c Ove och Gunvor Ohlsson Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 0553-109 02
12a Hedbergs gräv och lasttjänst Mejerivägen 11 660 60 Molkom 070-3310734
12b Molkoms Maskinteknik Stenfallet/Laskerud 423 660 60 Molkom 070-6559909
12c Molkoms Maskinteknik Stenfallet/Laskerud 423 660 60 Molkom 070-6559909
13a
13b Tomas Sandgren Snaversrud 533 655 94 Karlstad 073-0685577
13c Lorang Jensen Pumpgatan 2 650 05 Karlstad 073-0770707
14 Ledigt Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
15a Ledigt Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
15b Ledigt Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
15c Ledigt Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
16a Ledigt Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
16b JÖAB Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6617478
16c Norbio AB Mjåvannsveien 118 N-4628 Kristiansand 073-3770879
16d
16e Ledigt Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
16f Ledigt Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
16g Rolands Gallringstjänst Ringvägen 37 660 60 Molkom 070-2067372
16h Ledigt Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
17a Ledigt Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-6415026
17b Molkoms Maskinteknik Stenfallet/Laskerud 423 660 60 Molkom 070-6559909
18a
18b
18c Ledigt Kyrkvägen 3 660 60 Molkom 070-641502

18C