Molkoms Bruk AB

Industrihotell
I Molkom med omnejd finns en livlig och framgångsrik små- och medelindustri inom olika bransch- och serviceområden.

Vi…

  • har området inhägnat och försett med elgrind för att öka tryggheten och säkerheten.
  • har området belyst.
  • anpassar våra lokaler, i samarbete med våra hyresgäster, för var och ens behov.
  • hyr ut  kontors- och industrilokaler.

Är Du i behov av lokal eller har andra ideér?

Slå en signal till Stefan 070/6415026